Lai palielinātu Jūsu mobilitāti,  piedāvājam iespēju saņemt un/vai nodot Jūsu nomas automobili Rīgas Lidostā.
Rīgas Lidostā sagaidām arī  Consierge Service klientus, kas savas prombūtnes laikā uzticējuši mums sava personīgā auto aprūpi.

Pakalpojuma "Lidostas serviss" izmaksas – 15 EUR.